INDSKRÆNKER KRÆNKELSESBEVIDSTHEDEN FORSKNINGFRIHEDEN?